Odwołanie egzaminu w WORD Nysa

Możesz odwołać swój zaplanowany egzamin na prawo jazdy. Odwołanie egzaminu możliwe jest jedynie pisemnie najpóźniej dwa dni przed egzaminem. Tylko tak przeprowadzone odwołanie egzaminu odbędzie się, bez konsekwencji finansowych.

Zrezygnować z egzaminu możesz też drogą mailową. Wówczas informację o rezygnacji należy przesłać  na adres word@word.opole.pl

Przykładowy druk rezygnacji z terminu egzaminu

Podstawa prawna: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów:

W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym,poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
1) zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
2) zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej

Czytaj: Czy WORD zwróci wpłacone i niewykorzystane na egzaminie pieniądze?